ZSBD-2st-1.2-lab8.tresc-1.3-Slajd23

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zagnieżdżone tabele – SQL – cd.

Zagnieżdżone tabele – SQL – cd.


Operator TABLE pozwala nie tylko na odpytywanie tabel zagnieżdżonych, ale również na wstawianie, modyfikację i usuwanie danych z tabel zagnieżdżonych. Przykładowe użycie polecenia INSERT pokazuje przykład (1). W przykładzie tym, w miejscu, gdzie normalnie podaje się nazwę tabeli, podano operator TABLE, z podzapytaniem takim samym jak w przykładzie na poprzednim slajdzie. Tym razem do odczytywanej przez podzapytanie tabeli zagnieżdżonej wstawiany jest łańcuch „Salsa”. Prócz zastosowania operatora TABLE polecenie INSERT niczym się nie różni od polecenia INSERT wstawiającego dane do zwykłej tabeli. Pod poleceniem pokazano zawartość tabeli obiektowej ZAKUPY, na której można zauważyć, że „Salsa” rzeczywiście została dodana do listy zakupionych towarów.

Przykład (2) pokazuje jak można użyć polecenia UPDATE na zagnieżdżonej tabeli. Podobnie jak w przypadku polecenia INSERT, zamiast nazwy tabeli podano operator TABLE z podzapytaniem. Podzapytanie w przykładzie zwraca tą samą tabelę zagnieżdżoną co w poprzednich. Przejdźmy do klauzul SET i WHERE. W klauzulach tych, ponownie skorzystano z operatora VALUE, ponieważ atrybut tabeli utworzonej za pomocą operatora TABLE nie ma nazwy. Zgodnie z warunkiem selekcji, polecenie UPDATE odszukuje wszystkie elementy kolekcji, które mają wartość „Sok” i przypisuje im wartość „Sok owocowy”. Pod poleceniem pokazano zawartość tabeli obiektowej ZAKUPY, na której można zauważyć, że „Sok” został rzeczywiście zamieniony na „Sok owocowy”.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>