ZSBD-2st-1.2-lab2.tresc-1.1-Slajd30

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (8)

Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (8)


INTERFACE - wartość C oznacza, że bieżący węzeł jest węzłem zatwierdzania lub któryś z węzłów mu podległych jest węzłem zatwierdzania; wartość N oznacza, że ani węzeł bieżący, ani żaden z mu podległych nie są węzłami zatwierdzania;

DBID - systemowy identyfikator bazy danych;

SESS# - systemowy identyfikator sesji w bieżącej bazie danych;

BRANCH - systemowy identyfikator bieżącego węzła.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>