ZSBD-2st-1.2-lab2.tresc-1.1-Slajd29

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (7)

Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (7)


LOCAL_TRAN_ID - identyfikator transakcji lokalnej w danym węźle; transakcja ta wchodzi w skład transakcji rozproszonej, której identyfikator można z kolei odczytać z DBA_2CP_PENDING.GLOBAL_TRAN_ID;

IN_OUT - wskazuje kierunek żądania; wartość in oznacza żądanie kierowane (wchodzące) do bieżącego węzła, a wartość out — żądanie kierowane (wychodzące) z bieżącego węzła do zdalnego;

DATABASE - dla żądania wchodzącego określa nazwę bazy danych kierującej żądanie, natomiast dla żądania wychodzącego określa nazwę łącznika bazy danych, za pomocą którego jest kierowane żądanie do zdalnej bazy;

DBUSER_OWNER - dla żądania przychodzącego określa nazwę użytkownika wyspecyfikowanego w łączniku bazy danych wykorzystywanym do skierowania żądania, natomiast dla żądania wychodzącego określa nazwę właściciela łącznika, za pomocą którego jest kierowane żądanie do zdalnej bazy;


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>