ZSBD-2st-1.2-lab2.tresc-1.1-Slajd3

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Transakcja rozproszona (1)

Transakcja rozproszona (1)


Transakcja rozproszona to transakcja, której polecenia DML (insert, update, delete) i select odwołują się do tabel znajdujących się co najmniej w dwóch węzłach rozproszonej bazy danych. Transakcja rozproszona jest często nazywana transakcją globalną.

Na slajdzie przedstawiono przykładową transakcję, która wykonuje polecenie update na tabeli konta w bazie danych wskazywanej łącznikiem PO1.CIO1.POZ.PL, polecenie update na tabeli konta w bazie danych wskazywanej łącznikiem WO2.CIO2.WAR.PL, update na tabeli accounts w bazie danych wskazywanej łącznikiem HQ.LON.UK.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>