ZSBD-2st-1.2-lab2.tresc-1.1-Slajd2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Plan laboratorium

Plan laboratorium


Celem laboratorium jest przedstawienie podstawowych zagadnień zarządzania transakcjami rozproszonymi. Laboratorium obejmuje:

  • przedstawienie definicji i podstawowych cech transakcji rozproszonej,
  • omówienie ról baz danych biorących udział w transakcji rozproszonej,
  • przedstawienie implementacji protokołu zatwierdzania transakcji rozproszonej (protokół 2-Phase-Commit 2PC),
  • omówienie problemów związanych z awariami rozproszonej bazy danych w trakcie zatwierdzania transakcji rozproszonej,
  • omówienie procedury odtwarzania transakcji rozproszonej, która uległa awarii, zilustrowane studium przypadku.

Wszystkie powyższe zagadnienia zostaną zilustrowane implementacją w systemie Oracle9i/10g.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>