ZSBD-2st-1.2-lab2.tresc-1.1-Slajd11

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

2PC - faza przygotowania (KG)

2PC - faza przygotowania (KG)


Faza przygotowania jest realizowana w następujących krokach.

1. Koordynator globalny wybiera węzeł zatwierdzania spośród spośród wszystkich węzłów biorących udział w transakcji rozproszonej.

2. KG wysyła do wszystkich węzłów z wyjątkiem węzła zatwierdzania komunikat PREPARE, wymuszający przygotowanie się transakcji lokalnych do zatwierdzenia.

3. Po zakończeniu operacji przygotowania do zatwierdzenia transakcji, każdy węzeł przesyła do koordynatora globalnego komunikat PREPARED jeżeli się przygotował do zatwierdzenia swojej transakcji lokalnej.

4. W ostatnim kroku tej fazy koordynator globalny odbiera komunikaty od wszystkich węzłów, z wyjątkiem węzła zatwierdzania. Po ich odebraniu następuje przejście do drugiej fazy, tj. zatwierdzania.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>