ZSBD-2st-1.2-lab2.tresc-1.1-Slajd10

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Protokół zatwierdzania dwu-fazowego (2PC)

Protokół zatwierdzania dwu-fazowego (2PC)


Zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji rozproszonej, gwarantujące atomowość jest realizowane za pomocą tzw. protokołu zatwierdzania dwu-fazowego2PC (ang. two-phase commit ). Protokół 2PC składa się z dwóch głównych faz przetwarzania, tj. przygotowanie i zatwierdzanie oraz z jednej fazy pomocniczej, tj. zakończenie .

W fazie przygotowania następuje przygotowanie transakcji lokalnych do zatwierdzania lub wycofywania. W fazie zatwierdzania następuje zatwierdzanie lub wycofywanie transakcji lokalnych. W fazie zakończenia następuje usuwanie z systemu informacji o transakcji rozproszonej i zwalnianie niezwolnionych w fazie zatwierdzania zasobów.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>