ZAWWW-2st1.2-w13.tresc-1.0-Slajd35

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład (2)

Przykład (2)


Przyjmując, że współczynniki skalujące alfa = beta = 1 i zakładając, że początkowe wartości autorytatywności i koncentratywności każdego dokumentu wynoszą 1, h = [ ha=1, hb=1, hc=1] i a = aa=1, ab=1, ac=1], po trzech pierwszych iteracjach otrzymujemy wartości autorytatywności i koncentratywności dokumentów jak przedstawiono na slajdzie. Łatwo zauważyć, że dokument A jest typowym koncentratorem, natomiast dokument B jest dokumentem autorytatywnym.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>