ZAWWW-2st1.2-w13.tresc-1.0-Slajd34

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład (1)

Przykład (1)


Dla ilustracji działania algorytmu H&A rozważmy prosty przykład przedstawiony na slajdzie. Załóżmy, że sieć składa się z dokumentów A, B, i C. Graf przedstawiony na slajdzie pokazuje strukturę połączeń pomiędzy dokumentami. Macierz A tak skonstruowanej sieci WWW przedstawiono na slajdzie. Przykładowo, wiersz 1 macierzy A zawiera następujące elementy: 1, 1 i 1. Elementy A [1,1] = A [1,2] = A [1,3] = 1, gdyż dokument A (któremu odpowiada numer 1) posiada odnośniki wychodzące do dokumentów A, B (z numerem 2) i C (z numerem 3). Wiersz 2 macierzy A zawiera następujące elementy: 0, 0, i 1. Elementy A [2,1] = A [2,2] = 0, gdyż dokument B nie posiada odnośników wychodzących do dokumentów A i B, natomiast element A [2,3] = 1, gdyż dokument B posiada odnośnik wychodzący do dokumentu C. Wreszcie, wiersz 3 macierzy A zawiera elementy: 1, 1, i 0. Elementy A [3,1] = A [3,2] = 1, gdyż dokument C posiada odnośniki wychodzące do dokumentów A i B, natomiast element A [3,3] = 0, gdyż dokument C nie posiada odnośnika zwrotnego do siebie. Na slajdzie przedstawiono również macierze: A(transponowane) oraz iloczyny macierzy A * A(transponowane) oraz A(transponowane)* A.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>