ZAWWW-2st1.2-w13.tresc-1.0-Slajd10

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Pozostałe kierunki badań

Pozostałe kierunki badań


Poza kierunkami przedstawionymi na poprzednim slajdzie w zakresie eksploracji sieci WWW można pokusić się o wyróżnienie następujących kierunków badań. Automatyczne przeszukiwanie sieci obejmuje zagadnienia związane z pracą tzw. pajączków (ang. crawlers), czyli agentów indeksujących i przeszukujących dokumenty WWW. W ramach analizy grafów sieciowych bada się topologie połączeń, sieci powiązań socjalnych, itp. Ekstrakcja danych strukturalnych obejmuje wszystkie zagadnienia dotyczące automatycznego odkrywania i odczytywania informacji zawartej w strukturalnych dokumentach WWW, a w szczególności, w dokumentach XML. Jednym z najlepszych przykładów takich zastosowań jest bardzo prężnie rozwijający się rynek usług opartych na standardach RSS i Atom. Automatyczne etykietowanie i rozpoznawanie dokumentów WWW to elementy klasyfikacji dokumentów WWW. W ramach tej grupy zagadnień warto wymienić choćby systemy dokonujące automatycznego podsumowywania wyników wyszukiwania czy filtry niechcianej zawartości. Bardzo intensywnie bada się możliwość efektywnego wykorzystania metod eksploracji do celów marketingowych, m.in. dotyczy to prób wyszukiwania w sieci WWW autorytetów odpowiedzialnych za promowanie produktów i usług. Osobną gałąź badań stanowią metody odkrywania wiedzy o sposobach i typach wykorzystania sieci WWW czerpane z dzienników wykorzystania (tzw. weblogs). Metody te wykorzystuje się przede wszystkim do automatycznej personalizacji zawartości serwisów oraz do budowy tzw. adaptatywnych serwerów WWW, które potrafią automatycznie dostosowywać się do oczekiwań użytkowników pod względem rozkładu zawartości, połączeń między poszczególnymi częściami serwisu, itp.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>