ZAWWW-2st1.2-w09.tresc-1.0-Slajd5

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wizja e-utilities

Wizja e-utilities


Często pisze się o Grid Computing w kontekście E-utilities, gdzie zwraca się uwagę na to, że zasoby służące do przechowywania i przetwarzania danych powinny być traktowane podobnie jak energia elektryczna, gaz i woda – użytkownik nie musi być świadomy tego, skąd pochodzą i jaka jest architektura ich sieci dystrybucyjnych, natomiast powinien oczekiwać gwarancji dostaw oraz zgodności parametrów z ustalonymi standardami (napięciem sieciowym, kalorycznością lub ciśnieniem). Użytkownik wykorzystywałby E-utilities powierzając do wykonania swoje zadania przetwarzania danych i otrzymując odpowiedzi w czasie zgodnym z ustaloną umową świadczenia usługi. Komunikacja ze środowiskiem E-utilities odbywałaby się poprzez ustalone standardowe interfejsy, natomiast usługi przetwarzania danych byłyby świadczone przez podmioty gospodarcze na zasadach podobnych do dzisiejszych Application Service Providers.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>