ZAWWW-2st1.2-w09.tresc-1.0-Slajd3

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Motywacje: technologie budowy aplikacji rozproszonych

Motywacje: technologie budowy aplikacji rozproszonych


Ogromny sukces zastosowań Internetu w dziedzinie globalnego upowszechniania informacji spowodował wzrost zainteresowania wykorzystaniem jego infrastruktury jako platformy dla realizacji aplikacji rozproszonych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat zaproponowano szereg technologii, umożliwiających implementację komponentowych aplikacji rozproszonych, których elementy mogą być rozlokowane na wielu heterogenicznych węzłach połączonych siecią typu internet lub intranet: CORBA, DCOM, Enterprise JavaBeans (EJB), WebServices. Aplikacje realizowane z pomocą tych technologii składają się zwykle z pojedynczego modułu klienta, pracującego na komputerze użytkownika końcowego i odpowiadającego za obsługę graficznego interfejsu użytkownika oraz za sterowanie przetwarzaniem, oraz z wielu modułów zdalnych, osadzonych na serwerach aplikacji, odpowiadających za realizację właściwego przetwarzania danych. Charakterystyczne różnice pomiędzy wspomnianymi technologiami sprowadzają się do zakresu wspieranych języków programowania (np. EJB współpracuje wyłącznie z językiem Java), platform systemu operacyjnego (np. DCOM przeznaczony jest dla środowisk Microsoft Windows) oraz stosowanych protokołów komunikacji klienta z modułami zdalnymi (np. HTTP w WebServices, nastomiast CORBA i EJB korzystają z IIOP).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>