ZAWWW-2st1.2-w09.tresc-1.0-Slajd12

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Początki Grid Computing: SETI@home

Początki Grid Computing: SETI@home


Jedną z pierwszych praktycznych realizacji wizji przetwarzania Grid Computing był projekt SETI@home, który umożliwił konstrukcję ogromnego, darmowego superkomputera dla prowadzenia obliczeń astronomicznych dla potrzeb SETI. SETI (Search for Extraterrestial Intelligence) jest dziedziną badań naukowych, której celem jest poszukiwanie inteligentnego życia pozaziemskiego. Jedno ze stosowanych w tej dziedzinie podejść, nazywane Radio SETI, wykorzystuje radioteleskopy astronomiczne do prowadzenia nasłuchu wąskiego pasma sygnałów radiowych pochodzących z przestrzeni kosmicznej. Odebranie takiego sygnału byłoby traktowane jako dowód istnienia technologii pozaziemskiej.

Niestety, radioteleskopy astronomiczne odbierają sygnały składające się w większości z szumów generowanych przez ziemskie urządzenia elektroniczne, a także z sygnałów telewizyjnych, satelitarnych i radarowych. W związku z tym konieczna jest cyfrowa analiza odbieranych sygnałów w celu wyeliminowania tych, które są pochodzenia ziemskiego. Analiza taka przebiega zwykle w trzech fazach: (1) dokonywany jest rozkład sygnału na częstotliwości składowe, (2) przy pomocy algorytmów rozpoznawania wzorców, znajdowane są sygnały-kandydaci do dalszej analizy, (3) eliminowane są te sygnały-kandydaci, które są najprawdopodobniej pochodzenia naturalnego lub ziemskiego. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów odbieranych przez radioteleskopy jest bardzo kosztowne obliczeniowo, proporcjonalnie do szerokości i czułości nasłuchiwanego pasma radiowego oraz proporcjonalnie do stopnia pokrycia nieba przez radioteleskop. Powoduje to stale rosnące i niezaspokojone zapotrzebowanie na ogromną moc obliczeniową komputerów wykorzystywanych w projektach Radio SETI.<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>