ZAWWW-2st1.2-w09.tresc-1.0-Slajd11

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Grid Computing: zagrożenia

Grid Computing: zagrożenia


Należy zdawać sobie także sprawę z ewentualnych zagrożeń jakie stwarza wizja e-utilities w powiązaniu z mechanizmami dynamicznej realokacji zasobów. Może się zdarzyć, że po awarii jednego węzła sieci, jego dotychczasowe obciążenie jest realokowane na kolejny węzeł, który zostaje przeciążony i w wyniku tego ulega awarii. W tym momencie obciążenie z dwóch utraconych węzłów trafia na kolejny węzeł i doprowadza do kolejnej awarii wynikającej z przeciążenia. Taki kaskadowy proces mógłby doprowadzić do awarii całego systemu, analogicznej do spotykanych masowych awarii sieci energetycznych, np. w USA. W związku z tym niezwykle ważna jest jakość oprogramowania służącego do alokacji zasobów w sieci Grid, a w szczególności jego zdolność podtrzymywania stałego poziomu jakości i wydajności świadczonych usług obliczeniowych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>