ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd7

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Technologie składowe AJAX

Technologie składowe AJAX


Podstawowy zestaw technologii wykorzystywany w aplikacjach AJAX to HTML (lub XHTML) oraz CSS, JavaScript (lub JScript), interfejs DOM, XML i obiekt XMLHttpRequest.

Język HTML (a najlepiej nowsza, zgodna z regułami XML jego wersja - XHTML) oraz arkusze stylów CSS (Cascading Style Sheets) służą do prezentacji danych.

Język JavaScript jest wykorzystywany do implementacji części logiki aplikacji po stronie klienta.

Interfejs DOM (Document Object Model) jest wykorzystywany z poziomu języka JavaScript do programowej modyfikacji dokumentu w przeglądarce np. dodawania nowych elementów, zmiany zawartości elementów, modyfikacji stylu elementów.

XML jest podstawowym formatem danych pobieranych przez aplikację JavaScript w przeglądarce asynchronicznie z serwera. Rozwinięcie skrótu AJAX jest w tym zakresie nieco mylące, gdyż może sugerować iż AJAX polega na XML jako jedynym obsługiwanym formacie przesyłania danych. W rzeczywistości dane mogą być przesyłane nawet czystym tekstem, a XML jest po prostu naturalnym wyborem ze względu na łatwość parsowania. Ważną alternatywę dla XML w aplikacjach AJAX stanowi opracowany specjalnie dla języka JavaScript język JSON (JavaScript Object Notation).

Ostatnim, ale kluczowym elementem AJAX jest obiekt XMLHttpRequest. Służy on do obsługi żądań HTTP wysyłanych przez kod JavaScript asynchronicznie do serwera. Wbrew nazwie, obiekt XMLHttpRequest umożliwia pobieranie z serwera danych w innych formatach niż XML (np. JSON lub czysty tekst). Obiekt XMLHttpRequest jest obecnie zalecanym sposobem asynchronicznej komunikacji z serwerem, ale należy zwrócić uwagę, że podobną funkcjonalność można osiągnąć w oparciu o zagnieżdżone ramki <iframe>.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>