ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd6

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Model aplikacji internetowej AJAX

Model aplikacji internetowej AJAX


W modelu AJAX przeglądarka uruchamia aplikację, a nie tylko prezentuje strony stanowiące interfejs użytkownika. Logika aplikacji pracująca po stronie klienta (przeglądarki) jest zaimplementowana w języku JavaScript stanowiąc tzw. „AJAX engine”, a odwołania do serwera w celu pobrania potrzebnych danych są realizowane asynchronicznie bez przerywania pracy użytkownika ibez konieczności przeładowania strony w przeglądarce. Po pobraniu przez aplikację z serwera danych lub fragmentów kodu (XML, HTML, CSS, JavaScript), dokument wyświetlany w przeglądarce (stanowiący interfejs użytkownika) jest modyfikowany programowo poprzez interfejs DOM (Document Object Model) z poziomu kodu JavaScript. W ten sposób „AJAX engine” pośredniczy miedzy użytkownikiem i serwerem, odpowiadając za prezentację interfejsu użytkownika i komunikując się z serwerem w jego imieniu.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>