ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd31

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Podsumowanie

Podsumowanie


AJAX to nowa technika tworzenia aplikacji internetowych oparta o uznane i dojrzałe już technologie takie jak HTML (lub XHTML), CSS, JavaScript, DOM i XML, wzbogacone o obiekt XMLHttpRequest. AJAX wykorzystuje mechanizm Remote Scripting, polegający na pobieraniu danych z serwera przez skrypt działający w przeglądarce.

Podstawową zaletą AJAX jest to, że umożliwia on uzyskanie poziomu interaktywności aplikacji niedostępnego dla klasycznych aplikacji internetowych. Główną wadą AJAX jest trudność implementacji aplikacji w tej technice ze względu na słabe strony języka JavaScript, słabe wsparcie ze strony narzędzi i podział logiki aplikacji na część wykonującą się w przeglądarce i część pracującą na serwerze. Z tych samych powodów kłopotliwe jest testowanie i debugowanie aplikacji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>