ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd30

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wady AJAX

Wady AJAX


AJAX nie jest techniką pozbawioną wad. Podstawowym problemem jest język JavaScript, w którym implementowana jest logika aplikacji po stronie klienta. JavaScript to skryptowy język, który nie został zaprojektowany jako język do tworzenia dużych aplikacji. Jest on językiem interpretowanym, ze słabą kontrolą typów danych. Mechanizmy obiektowe są oparte o prototypowanie (a nie o klasy).

Z pewnością istotnym mankamentem jest konieczność włączenia obsługi JavaScript w przeglądarce, a w przypadku przeglądarki Internet Explorer również obsługi ActiveX.

Innym problemem są w dalszym ciągu jednak występujące opóźnienia w komunikacji sieciowej. Opóźnienia te nie powodują w przypadku AJAX wstrzymania działań użytkownika, ale sprawiają, że efekty jego interakcji z aplikacją mogą nie być natychmiastowe. Problem ten można rozwiązać poprzez wyświetlanie na stronie informacji otrwającym pobieraniu danych w przypadku czasochłonnych operacji na serwerze.

Na zakończenie należy też przyznać, że implementowanie złożonych aplikacji AJAX jest w chwili obecnej niełatwym zadaniem. Trudne jest również testowanie i debugowanie aplikacji. Z jednej strony wynika to z natury języka JavaScript, a z drugiej z podziału logiki aplikacji między klienta i serwer. Na szczęście pojawia się coraz więcej wzorców projektowych, bibliotek, szkieletów aplikacji i środowisk IDE wspierających AJAX. W chwili obecnej (wiosna 2006) są one jeszcze niedojrzałe.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>