ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd3

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Czym jest AJAX?

Czym jest AJAX?


AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) nie jest nową technologią, ale nowym sposobem wykorzystania kombinacji istniejących technologii takich jak m.in. JavaScript, DOM i CSS, które w ostatnich latach osiągnęły dojrzałość i uzyskały powszechne wsparcie w przeglądarkach. Nazwę AJAX zaproponował Jesse James Garrett, jako niewątpliwie chwytliwy termin opisujący technikę tworzenia interaktywnych aplikacji, w dużym stopniu polegających na kodzie JavaScript po stronie klienta, realizującym asynchroniczne odwołania do serwera. AJAX bazuje na koncepcji Remote Scripting, zaproponowanej wcześniej przez firmę Microsoft, polegającej na pobieraniu danych z serwera z poziomu skryptu uruchamianego w przeglądarce. Pobieranie danych odbywa się w tym wypadku bez konieczności odświeżenia całej strony w przeglądarce, a pobierane dane są najczęściej generowane przez skrypt lub aplikację innego typu po stronie serwera.

Bez wątpienia AJAX stanowi rewolucję w sposobie myślenia o tworzeniu aplikacji internetowych, pozwalając na uzyskanie stopnia interaktywności zarezerwowanego dotychczas dla aplikacji desktopowych. Przykładowo, internetowy interfejs serwisu pocztowego GMail udostępnianego przez Google (http://gmail.google.com) pozwala na przeglądanie wielu wiadomości jednocześnie, odświeża prezentowaną zawartość skrzynki w trakcie gdy użytkownik edytuje wiadomość, itp.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>