ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Plan wykładu

Plan wykładu


Celem wykładu jest przedstawienie techniki tworzenia aplikacji internetowych AJAX. Wykład obejmuje: omówienie założeń AJAX i motywacji dla powstania tej techniki, przedstawienie technologii składowych AJAX i ich ról oraz ilustrację sposobu tworzenia aplikacji AJAX na prostym przykładzie. Przedstawione i krótko omówione będą też dwa popularne rzeczywiste serwisy internetowe oparte o AJAX, które miały duże znaczenie dla rozpropagowania tej techniki. Wykład zakończy wskazanie zalet i wad techniki AJAX oraz krótkie podsumowanie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>