ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd22

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład prostej aplikacji (6/10)

Przykład prostej aplikacji (6/10)


Dostosowanie przykładowej aplikacji do nowego formatu danych przesyłanych przez serwer obejmuje wykorzystanie właściwości responseXML obiektu XMLHttpRequest zamiast responseText oraz wydobycie z przesłanego dokumentu XML tekstu powitania za pomocą interfejsu DOM.

Właściwość responseXML udostępnia drzewo DOM pobranego z serwera dokumentu XML. Aby wyłuskać z niego treść powitania, w pierwszym kroku wyszukiwany jest węzeł o nazwie „powitanie”. Ponieważ metoda getElementsByTagName() wyszukująca węzły o podanej nazwie zwraca tablicę węzłów, konieczne jest pobranie z tablicy pierwszego elementu (znamy strukturę dokumentu i wiemy, że zawiera on tylko jeden taki węzeł). Tekst zawarty w danym węźle jest w drzewie DOM reprezentowany jako zagnieżdżony węzeł typu tekstowego. Dlatego też w drugim kroku, po znalezieniu węzła „powitanie”, pobierany jest z niego węzeł tekstowy (pierwszy ijedyny węzeł potomny), a następnie odczytana wartość tego węzła tekstowego.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>