ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd21

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład prostej aplikacji (5/10)

Przykład prostej aplikacji (5/10)


Aplikacje AJAX najczęściej pobierają dane z serwera w formacie XML. Przewagą XML nad czystym tekstem jest przede wszystkim możliwość reprezentacji struktury i znaczenia danych za pomocą znaczników. W przypadku aplikacji AJAX, XML ma jeszcze jedną zaletę, która ma znaczenie nawet w przypadku tak prostych danych jak te przesyłane w naszej przykładowej aplikacji. Dla danych XML obiekt XMLHttpRequest akceptuje różne kodowania znaków, biorąc pod uwagę informację o kodowaniu dokumentu zawartą w prologu dokumentu XML. Dzięki temu wybierając XML jako format wymiany danych w aplikacji AJAX twórcy aplikacji mają swobodę wyboru kodowania znaków dla przesyłania danych. Przypomnijmy, że dla czystego tekstu musiał to być UTF-8.

Na slajdzie przedstawiono dokument XML zwierający tekst powitalny oraz modyfikację żądania HTTP w funkcji getData() (zmiana adresu URL pobieranego dokumentu). Oczywiście zmiana formatu przesyłanych danych w naszej przykładowej aplikacji pociąga za sobą konieczność wydobycia tekstu powitania z odebranego dokumentu XML, co zostanie przedstawione na kolejnym slajdzie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>