ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd19

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład prostej aplikacji (3/10)

Przykład prostej aplikacji (3/10)


Funkcja myHandler(), zarejestrowana jako funkcja nasłuchująca, będzie uruchamiana po każdej zmianie stanu połączenia z serwerem, w ramach którego realizowane jest asynchroniczne żądanie HTTP. Jeśli realizacja żądania została zakończona (readyState = 4) i serwer pomyślnie odpowiedział na żądanie (status HTTP = 200), funkcja myHandler() zmodyfikuje dokument HTML w przeglądarce, umieszczając w jego strukturze węzeł tekstowy z tekstem pochodzącym z pliku pobranego z serwera. Nowy węzeł tekstowy jest dodany jako węzeł potomny elementu <div> o identyfikatorze „hello”.

Efekt działania aplikacji przedstawiono u dołu slajdu: z lewej strony wygląd ekranu przed, a z prawej strony po kliknięciu na łącze „Powitanie”.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>