ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd18

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład prostej aplikacji (2/10)

Przykład prostej aplikacji (2/10)


Funkcja getData() wysyła żądanie HTTP do serwera w celu pobrania zawartości pliku tekstowego hello.txt. Działanie funkcji rozpoczyna się od utworzenia obiektu XMLHttpRequest w sposób odpowiedni dla wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki. Następnie rejestrowana jest funkcja myHandler() jako funkcja nasłuchująca zmian stanu wykorzystywanego obiektu XMLHttpRequest (kod funkcji myHandler() na następnym slajdzie). Na końcu następuje samo wysłanie żądania HTTP do serwera.

Wcelu poprawnej obsługi polskich znaków, plik tekstowy zawierający tekst „Witaj świecie!” musi zostać zakodowany w systemie UTF-8, gdyż takie kodowanie zakłada obiekt XMLHttpRequest dla danych, które nie mają postaci XML.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>