Testy 2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Strona do testów pochylony tekst?? a to jaki? gruby :) sdfdfsfdsdf tutaj link wewnętrzny-aaa

ukrywajki zagnieżdzone

Odpowiedź

{{{2}}}

cw

Ćwiczenie 4

{{{3}}}
asnas 2gi

Obrazek

1.Geometryczne rozwiązanie równania
Enter the name of an image from Commons on any MediaWiki installation ..
2.Geometryczne rozwiązanie równania
3.Geometryczne rozwiązanie równania
4.GIFeometryczne rozwiązanie równania
ala ma kota

la la la pod spodem flash

<flash>file=Klocki.swf|width=450|height=250</flash>

la la la a tu prezentacja

<flash>file=Wektor.swf|width=640|height=480</flash>

test

Narzedzia.jpg Nuty.jpg Kroki.jpg Narzedzia2.jpg Przepis.jpg Mapa.jpg Wykres1.jpg

 • 1
  • 1.1
   • 1.1.1
  • ?
   • ?*1
  • 1.1
   • 1.1.1
  • ?
   • ?*1
  • 1.1
   • 1.1.1
  • ?
   • ?*1
  • 1.1
   • 1.1.1
  • ?
   • ?

Wykresy do akcptacji:

to jest wykres nr1
Middle East; for more detailed pdf-version see [1]

Wykres2.jpg Wykres3.jpg

Headline text

Nr1.jpg Template:moj szablon


Template:moj szablon

Testy_2/Podtest1/Podtest2 Testy_2/Podtest1


rozdz

rozdz

rozdzialik
 • 1
  • 1.1
   • 1.1.1
  • ?
   • ?

linia

Demo2

Podstawowe pojęcia i definicje

\label{sec:podstawy}

Powyżej widzimy tytuł naszego przedmiotu, następnie jego autora oraz datę pochodzenia bieżącej wersji, generowaną automatycznie.

Dane o przedmiocie i autorze definiujemy w pliku \lstux!dane.tex!:

\begin{latex} \title{Geometria inaczej} \author{Piotr Goras} \date{Wersja z \today} \hyperbaseurl{http://osilek.mimuw.edu.pl} % link do strony naszego przedmiotu \end{latex}


Definicja Trójkąt prostokątny

Trójkątem prostokątnym nazywamy taki trójkąt, który ma przynajmniej jeden kątprosty.

Twierdzenie Pitagoras

W trójkącie prostokątnym o przyprostokątnych , i przeciwprostokątnej zawsze zachodzi zob. rys. \ref{rys:trojkat}

\rysunek{trojkat}{Ilustracja twierdzenia Pitagorasa.}

Rysunki akceptujemy tylko w formacie PNG. Zdjęcia mogą także być w formacie JPG.

\begin{proof} Ble, ble. \end{proof}

W twierdzeniu \ref{thm:pitagoras} widać, jak można wykorzystać definicję \ref{dfn:kat_prosty} do tego, by sformułować je bez potrzeby stosowania \osiref{Analiza matematyczna}{miary Kąt'a}.


Stwierdzenie

Nie każdy trójkąt jest prosty.

Wniosek

Są trójkąty o bokach długości , , , dla których .
Uwaga
To nie jest cała prawda o trójkątach! Dodatkowo, wiemy, że:
 1. w każdym trójkącie o bokach , , zachodzi:
 2. suma kątów w trójkącie jest większa od 90 stopni
 3. itd.

Równania

\begin{latex} \end{latex}

daje


Parser nie mógł rozpoznać (nieznana funkcja „\textcolor”): {\displaystyle a + b = c, \textcolor{red}{text in blue} }

daje


\begin{latex} \begin{align} a + b &= c\\ c + d + e &= f \end{align} \end{latex}

daje \begin{align} a + b &= c\\ c + d + e &= f \end{align}

Hiperłącza

\label{sec:hiper}

\url{http://www.mimuw.edu.pl}

\href{http://www.mimuw.edu.pl}{Wydział Matematyki}

\href{wyklad1.html}{Link do podstrony w naszym przedmiocie}

Inne informacje

\label{sec:inne}

Przykład

ala ma kota ala ma kota yy


ala ma kota ala ma kota yy

Ćwiczenie 4

O pętli for można jednak myśleć jeszcze inaczej. Można wymagać, aby wszelkie zmiany wartości zmiennej sterującej wewnątrz wykonania pętli nie miały wpływu na liczbę iteracji tej pętli. Przykładowo przy semantyce z poprzedniego zadania pętla:

for x := 1 to 10 do 
 x := x + 1;
 y := y + x;

wykonuje się pięć razy, a zmienna y jest zwiększana łącznie o 2+4+6+8+10. Jeśli uznamy, że zmiany zmiennej x wewnątrz pętli nie wpływają na liczbę iteracji, to pętla wykona się 10 razy, a zmienna y zostanie zwiększona o 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11. Zdefiniuj taką semantykę.

test

Twierdzenie [Twierdzenie Pitagorasa]

{{{3}}}


KolejnaStronaTestow