Testy 2wykład01-podejście2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

W poniższych dwóch pierwszych rozdziałach testowych (pliki Ľródłowe: \lstux!WIKIwyklad01.tex! i \lstux!WIKIcwiczenia01.tex!) zobaczymy, jak konwerter (wymiennie nazywany parserem) \LaTeX{} do Wiki radzi sobie z prostym dokumentem. Informacje o tym, jakich poleceń \LaTeX'a możemy używać dla wygodnej współpracy z parserem, znajduj± się w rozdziale \link{sec:podstawy}{Podstawy pisania dokumentów w \LaTeX'u dla OSIŁKA} (plik Ľródłowy \lstux!WIKIwyklad02.tex!).


W poniższych dwóch pierwszych rozdziałach testowych (pliki Ľródłowe: \lstux!WIKIwyklad01.tex! i \lstux!WIKIcwiczenia01.tex!) zobaczymy, jak konwerter (wymiennie nazywany parserem) \LaTeX{} do Wiki radzi sobie z prostym dokumentem. Informacje o tym, jakich poleceń \LaTeX'a możemy używać dla wygodnej współpracy z parserem, znajduj± się w rozdziale \link{sec:podstawy}{Podstawy pisania dokumentów w \LaTeX'u dla OSIŁKA} (plik Ľródłowy \lstux!WIKIwyklad02.tex!).


Przykładowy wykład

Definicja Trójk±t prostok±tny

Trójk±tem prostok±tnym nazywamy taki trójk±t, który ma przynajmniej jeden k±tprosty.

Twierdzenie Pitagoras

W trójk±cie prostok±tnym o przyprostok±tnych , i przeciwprostok±tnej \mathit{ zawsze} zachodzi

#eq:wujek

\rysunek{WIKItrojkat.png}{Ilustracja twierdzenia Pitagorasa.}

\begin{proof} Prosty dowód twierdzenia Pitagorasa może być \mathit{ czysto geometryczny}, dlatego pomijamy go, w zamian przedstawiaj±c działaj±cy aplet:

\applet{WIKIpitagoras.jar}{Dowód twierdzenia Pitagorasa.}

Dodatkowo, sk±din±d wiadomo, że twierdzenie jest prawdziwe, co kończy dowód. \end{proof}

twierdzeniu Pitagorasa #dfn:kat_prosty [PowerPoincie] 

Stwierdzenie

Nie każdy trójk±t jest prosty.

\flash{WIKIvideo.swf}{Przegl±d możliwych trójk±tów}

Wniosek

S± trójk±ty o bokach długo¶ci , , , dla których .
Uwaga
To nie jest cała prawda o trójk±tach! Dodatkowo, wiemy, że:
  • w każdym trójk±cie o bokach , , zachodzi:
  • suma k±tów w trójk±cie jest większa od 90 stopni
  • itd.

Ciekawa może być w tym kontek¶cie następuj±ca nierówno¶ć:

Fakt

Dla ,

Wynika to wprost z poniższego lematu:

\begin{lem} Dla , {} \end{lem}

A teraz pora na przykład.

\begin{example}[Jak to działa] Można pliczyć na kalkulatorze, że rzeczywi¶cie \[ 3^2 + 4^2 = 5^2. \] \end{example}


Równania

Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle a + b &= c\\ c + d + e &= f } Parser nie mógł rozpoznać (błąd składni): {\displaystyle a + b &= c\\ c + d + e &= f }

Hiperł±cza

Na zewn±trz:

http://www.mimuw.edu.pl 
[Wydział Matematyki] 

Do innych wykładów na Osiłku:


Podstawowy \LaTeX

Wyliczenia:

  1. pierwszy
  2. drugi
  3. trzeci

Wypunktowania:

  • pierwszy
  • drugi
  • trzeci

Listy:

\begin{description} \item[raz] pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy pierwszy \item[dwa] drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi drugi \item[dwa i pół] trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzeci trzecitrzeci \end{description}

Proste tabele:

\begin{tabular}{c|cc} \hline\\ Procesor & MFLOPs & Cena\\ \hline\\ Pentium 4 & 2000 & 200\\ Z80 & 0.0002 & 200\\ \hline \end{tabular}

Obsługa cudzysłowów

,,Hello!, ``cytat, dziwny cytat.

Wstawki w gołym Wikitek¶cie

W tek¶cie Ľródłowym poniżej znajduje się wstawka w wikitek¶cie:

\begin{rawiki}

Możemy pisać wstawki w gołymi Wikitek¶cie

image.png

...stosuj±c dowolne znaczniki Wikitekstu. \end{rawiki}

Nie widzimy jej na wydruku, ale powinni¶my widzieć w Wikitek¶cie wyprodukowanym przez konwerter!

Podobnie możemy zamieszczać krótkie fragmenty gołego wikitekstu: \wiki{Pan Tadeusz}. Znów widoczne to jest tylko na Wiki.

Teksty do pominięcia w Wikitek¶cie

\begin{artonly} Ten tekst nie ukaże się na Wiki. Ani poniższe równanie: {} \end{artonly}

To zdanie będzie na Wiki. \textonly{To zdanie nie ukaże się na Wiki}. To będzie na Wiki.