Sw3.6-m8-1.2-Slajd9

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Standardowa architektura mikrokontrolera

Standardowa architektura mikrokontrolera


Na slajdzie przedstawiona została standardowa architektura mikrokontrolera. Widoczną strukturę nazywa się często jednoszynową, gdyż wszystkie bloki wewnętrzne mikrokontrolera połączone są jedną wspólną wewnętrzną szyną danych. Problem połączenia jej z zewnętrzną szyną danych został rozwiązany za pomocą specjalnego bufora, którego zadaniem jest zapewnienie odpowiednich parametrów elektrycznych sygnałów na wyprowadzeniach mikrokontrolera oraz umożliwienie czasowego odłączenia mikrokontrolera od zewnętrznej szyny danych. Wymienione zadania realizowane są dzięki wyposażeniu bufora w wyjścia trójstanowe. W typowych rozwiązaniach liczba linii szyn danych wewnętrznej i zewnętrznej są takie same. Na rysunku pominięto wewnętrzną szynę adresową, która służy do adresowania wewnętrznej pamięci. Na kolejnych slajdach zostaną omówione poszczególne bloki standardowej architektury mikrokontrolera.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>