Sw3.6-m8-1.2-Slajd6

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Schemat blokowy mikrokontrolera

Schemat blokowy mikrokontrolera


Na przedstawionym schemacie blokowym mikrokontrolera została przedstawiona struktura układu scalonego, w którym wyróżniamy jednostkę centralną, pamięć oraz urządzenia peryferyjne. Wszystkie te elementy zintegrowane są w jednej strukturze. Komunikacja mikrokontrolera z otoczeniem odbywa się za pomocą wbudowanych urządzeń peryferyjnych.

Jedną z ważniejszych cech jednostki centralnej mikrokontrolera jest szerokość szyny danych. Często bowiem używane jest określenia typu „mikrokontroler 32-bitowy” – oznacza to, że mikrokontroler o którym mowa posiada szynę danych o szerokości 32 bitów.

Analizując schemat blokowy mikrokontrolera można zauważyć różnice między mikroprocesorem a mikrokontrolerem. Standardowy mikroprocesor składa się z jednostki centralnej i tak zwanej szczątkowej pamięci danych w postaci rejestrów. Mikroprocesory nie posiadają wbudowanej pamięci programów oraz układów wejścia/wyjścia i peryferyjnych. Mikrokontroler zatem może być traktowany w dużym przybliżeniu jako mikroprocesor z wbudowanymi dodatkowo układami pamięci i układami do komunikacji z otoczeniem. Różnice występują również w zakresie listy rozkazowej. Listy rozkazowe mikroprocesorów projektowane są pod kątem ułatwień realizacji obliczeń numerycznych i transmisji danych, natomiast w przypadku mikrokontrolerów duży nacisk kładzie się na rozbudowę grupy instrukcji służących do obsługi urządzeń peryferyjnych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>