Sw3.6-m6-1.2-Slajd4

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Systemy wbudowane(3)

Systemy wbudowane(3)


Przetwarzanie zmiennych procesowych ciągłych obejmuje:

  1. linearyzację i korekcję charakterystyki statycznej czujników pomiarowych
  2. przeliczanie na wybrane jednostki techniczne
  3. kontrolę wiarygodności
  4. filtrację cyfrową
  5. kontrolę przekroczeń wartości granicznych
  6. obliczanie podstawowych charakterystyk statystycznych
  7. całkowanie

Każda z powyższych czynności wymaga określonych narzędzi programowych niezbędnych do spełnienia oczekiwanych funkcji.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>