Sw3.6-m6-1.2-Slajd17

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Systemy wbudowane(16)

Systemy wbudowane(16)


Kolejną rozległą grupą przetwarzania są algorytmy przetwarzania specjalistycznego. Z zasady są one powiązane ze szczególnymi rozwiązaniami systemów (szczególnie systemów wbudowanych) specyficznych dla danego obiektu (procesu).

Podamy jedynie krótki komentarz do podanych przykładów specjalistycznego oprogramowania.

Szybka transformacja Fouriera związana głównie z analizą dźwięków (mowy) jest wykorzystywana w programach syntezy i analizy mowy w automatach. Oprogramowanie to pozwala uzyskać szybko wyniki przetwarzania, które w warunkach zastosowania tradycyjnych metod trwało by zbyt długo. Oprogramowanie związane z analizą częstotliwości, którego przykładem jest transformacja Fouriera, umożliwia kompresję zapisu dźwięków oraz obrazów zmniejszając wydatnie niezbędny obszar pomięci.

Modele matematyczne procesów stanowią oprogramowanie szczególnie istotne dla operatorów złożonych procesów podejmujących decyzje odnośnie do przebiegu procesów szczególnie w warunkach zagrożeń i awarii. Oprogramowanie to pozwala na wcześniejszą symulację skutków podejmowanych decyzji przed jej realizacją na procesie.

Oprogramowanie w zakresie identyfikacja modeli obiektów pozwala na usystematyzowane zbieranie informacji o dynamice obiektów (procesów) i na tej podstawie dobranie właściwych metod i narzędzi do sterowania nimi.

Predykcje przebiegów czasowych mają istotne znaczenie w przypadku wyznaczania tzw. trendów zmian wielkości procesowych. W zdecydowanej większości procesów uzyskanie wcześniejszej informacji o wartościach zmiennych procesowych w najbliższym czasie pozwala na bardziej racjonalne prowadzenie procesu i zwykle daje wymierne korzyści jak również pozwala na poprawę jakości produktu finalnego.


Przedstawione przykłady specjalistycznego przetwarzania zmiennych procesowych zamykają omówienie wymagań w zakresie oprogramowania komputerowych systemów sterujących w odniesieniu do obsługi we/wy.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>