Sw3.6-m6-1.2-Slajd16

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Systemy wbudowane(15)

Systemy wbudowane(15)


Szczególny charakter zmiennych nieciągłych stanowią zmienne binarne. Ich znaczenie jest niezwykle istotne co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, w znanych aplikacja komputerowych systemów sterujących udział zmiennych binarnych jest przeważający (około 90% i więcej) w stosunku do całej liczby przetwarzanych zmiennych. Po drugie, zmienne binarne są wykorzystywane przede wszystkim w systemach wbudowanych, ponieważ za ich pomocą definiuje się stany poszczególnych elementów i urządzeń.

Przykłady zmiennych procesowych binarnych stanowią:

  • stany styczników i przekaźników napędów
  • stany wyłączników i odłączników układów EN
  • stany zaworów odcinających i regulacyjnych
  • stany dozowników, transporterów i zwrotnic
  • stany sygnalizatorów dwupołożeniowych wartości granicznych zmiennych procesowych analogowych
  • stany pracy maszyn i urządzeń
  • binarne wyniki przetwarzania


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>