Sr-5-wyk-1.0-Slajd25

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Podejście hierarchiczne

Podejście hierarchiczne


Jednym z zastosowań mechanizmów lokalizacji jednostek jest telefonia mobilna (komórkowa). Podejście, które się tam stosuje polega na podejmowaniu próby lokalizacji jednostki z którą chcemy nawiązać łączność najpierw na podstawie lokalnego rejestru. Jeżeli to nie daje wyniku, nawiązywany jest kontakt z siedzibą jednostki w celu znalezienia jej aktualnego położenia. Schemat ten można uogólnić do wielopoziomowej hierarchii.

Rysunek przedstawia przykładową hierarchię sieci lokalizacyjnej. Sieć podzielona jest na domeny. Domeny najniższego poziomu (domeny-liście) odpowiadają lokalnej sieci komputerowej lub komórce w telefonii mobilnej. Każda domena ma swój węzeł katalogowy, gdzie przechowywana jest informacja o wszystkich jednostkach znajdujących się w całej domenie. Węzeł katalogowy korzenia zawiera informacje o wszystkich jednostkach w systemie. Każda jednostka reprezentowana jest przez rekord położenia. Rekord położenia w domenie-liściu zawiera aktualny adres jednostki. Rekord położenia w węzłach wyższego poziomu zawiera wskaźnik do węzła niższego poziomu, gdzie dana jednostka faktycznie się znajduje. W ten sposób budowany jest łańcuch wskazań od korzenia do domeny-liścia, w której jednostka się znajduje.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>