Sr-5-wyk-1.0-Slajd13

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Realizacja przestrzeni nazw

Realizacja przestrzeni nazw


Duże przestrzenie nazw są organizowane najczęściej hierarchicznie. Jeżeli mają obsługiwać również dużą liczbę użytkowników rozproszonych geograficznie, to automatycznie sama usługa nazewnicza również musi być realizowana z wykorzystaniem wielu serwerów. Strukturę dużej przestrzeni nazw można podzielić na trzy logiczne warstwy. Warstwa globalna jest tworzona przez węzły najwyższego poziomu (korzeń i bliskie mu węzły). Na tym poziomie konfiguracja jest raczej stabilna, a najważniejszym wymaganiem stawianym serwerom tej warstwy jest wysoka dostępność. Niżej ulokowana jest warstwa administracyjna, w której ulokowane są węzły reprezentujące poszczególne organizacje i ich oddziały. Na tym poziomie mogą się znaleźć również węzły reprezentujące poszczególnych użytkowników (pracowników). Najniższa warstwa – warstwa kierownicza – zawiera węzły, które są najbardziej podatne na zmiany, a więc węzły reprezentujące poszczególne komputery i zasoby przechowywane na tych komputerach. Warstwa ta jest o tyle szczególna, że jej zarządzaniem zajmują się również indywidualni użytkownicy, modyfikując wpisy za które są odpowiedzialni.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>