Sr-14-wyk-1.0-Slajd34

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przeszukiwanie

Przeszukiwanie


Jedną z najczęściej wykonywanych przez serwery LDAP operacji jest operacja przeszukiwania. Operacja ta wymaga wyspecyfikowania trzech parametrów: bazy, zakresu przeszukiwania i filtru.

Baza wskazuje na miejsce od którego należy rozpocząć przeszukiwanie drzewa. Dla zwiększenia efektywności realizacji zapytań należy wykorzystywać maksimum wiedzy na temat organizacji drzewa i wskazywać na miejsce rozpoczęcia przeszukiwania, które podejrzewamy, że jest najbliższe faktycznej lokalizacji poszukiwanego obiektu. Baza jest wskazywana poprzez nazwę wyróżnioną węzła startowego.

Zakres przeszukiwania określa jak głęboko należy sięgać do drzewa katalogowego w stosunku do bazy (zobacz nast. slajd).

Filtr określa jakie warunki muszą spełniać poszczególne atrybuty przeglądanych obiektów, aby mogły być zaakceptowane jako wyniki poszukiwania. Do zapisu filtru stosuje się notację prefiksową z wykorzystaniem standardowych operatorów logicznych i operatorów porównania. Można wykorzystać też znaki specjalne * i ? reprezentujące odpowiednio dowolny ciąg znaków i dowolny pojedynczy znak.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>