Sr-14-wyk-1.0-Slajd33

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Operatory

Operatory


Serwer LDAP przetwarza obiekty przechowywane w bazie informacji katalogowej na różne sposoby. Posługuje się do tego celu zdefiniowanymi w schematach operatorami. Istnieją trzy klasy operatorów: operatory porównania, porządkowania i przeszukiwania. Porównanie ma na celu wykazanie, że dwa atrybuty mają dokładnie tą samą wartość.

Operator porządkowania jest wykorzystywany np. do sortowania wyników przeszukiwania. W zależności od atrybutu można zastosować różne operatory porządkowania, np. takie, które rozróżniają wielkie i małe litery bądź nie.

Operator przeszukiwania służy do wyłuskania z wartości atrybutu jakiegoś fragmentu. Tu również istotna może być np. kwestia rozróżniania wielkich i małych liter.

Operatory również mają przypisane im niskopoziomowe identyfikatory OID.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>