Sr-14-wyk-1.0-Slajd12

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Nazwy wyróżnione

Nazwy wyróżnione


Identyfikacja obiektów w drzewie informacji katalogowej jest realizowana poprzez nazwy wyróżnione (ang. distinguished names ). Nazwa wyróżniona powstaje poprzez złożenie względnych nazw wyróżnionych (ang. relative distinguished name RDN ) od bieżącego węzła aż do węzła najwyższego poziomu w drzewie. Dla każdego węzła można więc wskazać jego RDN jako pierwszy (lub ostatni, zależnie od przyjętej konwencji zapisu) człon nazwy i tzw. kontekst (lub bazę), która jest nazwą wyróżnioną węzła nadrzędnego (katalogu). Wartości RDN w ramach każdego kontekstu muszą być unikalne, co w konsekwencji gwarantuje globalną unikalność wszystkich nazw wyróżnionych w drzewie.

Pojęcie nazwy wyróżnionej jest konsekwencją tego, że obiekt może mieć kilka nazw zapisanych w różnych atrybutach, ale tylko jedna z tych nazw pełni rolę identyfikującą i musi spełniać warunek unikalności w ramach kontekstu. Możemy mieć więc w systemie kilku Janów Kowalskich, ponieważ będą się posługiwali innymi identyfikatorami, np. uid=jan i uid=janek.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>