SO-1st-2.3-w6.tresc-1.0-toc

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Plan wykładu
 3. Mechanizm stronicowania na żądanie
 4. Obsługa błędu strony
 5. Powtórne wykonania rozkazu
 6. Zastępowanie stron
 7. Koszt wymiany stron (1)
 8. Koszt wymiany stron (2)
 9. Koszt wymiany stron (3)
 10. Problemy zastępowania stron
 11. Problem wyboru ofiary
 12. Własność lokalności
 13. Problem efektywności systemu z pamięcią wirtualną
 14. Klasyfikacja algorytmów wymiany z względu na okoliczności sprowadzania i usuwania stron
 15. Klasyfikacja algorytmów wymiany ze względu na sposób zastępowania stron
 16. Klasyfikacja algorytmów wymiany ze względu na przydział ramek dla procesów
 17. Dobór liczby ramek
 18. Algorytmy wymiany na żądanie
 19. Przykład działania algorytmów wymiany na żądanie (1)
 20. Przykład działania algorytmów wymiany na żądanie (2)
 21. Przykład anomalii Belady’ego
 22. Zagadnienia implementacyjne
 23. Implementacja algorytmu FIFO
 24. Implementacja algorytmu LRU
 25. Algorytmy przybliżające metodę LRU
 26. Algorytm dodatkowych bitów odniesienia
 27. Algorytm drugiej szansy
 28. Ulepszony algorytm drugiej szansy
 29. Algorytmy ze sprowadzaniem na żądanie
 30. Zbiór roboczy
 31. Przykład zbioru roboczego
 32. Przykład wymiany stron w oparciu o zbiór roboczy
 33. Koncepcja identyfikacji zbioru roboczego
 34. Przybliżona realizacja koncepcji zbioru roboczego
 35. Algorytm WSClock (1)
 36. Algorytm WSClock (2)
 37. Przykład działania algorytmu WSClock
 38. Algorytm zegarowy dwuwskazówkowy
 39. Przykład działania algorytmu zegarowego dwuwskazówkowego
 40. Algorytm PFF
 41. Implementacja algorytmu PFF — kontrola częstości błędów strony
 42. Implementacja algorytmu PFF — kontrola okresu pomiędzy błędami strony
 43. Algorytm VSWS
 44. Wielkość interwału czasu dla algorytmu VSWS
 45. Techniki poprawy efektywności wymiany
 46. Algorytmy wstępnego stronicowania
 47. Algorytm SL
 48. Algorytm FDPA (1)
 49. Algorytm FDPA (2)
 50. Segmentacja w systemie pamięci wirtualnej