SO-1st-2.3-w4.tresc-1.0-Slajd30

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przebieg wywłaszczenia przez ReadyThread

Przebieg wywłaszczenia przez ReadyThread


Algorytm pokazuje zasady wywłaszczania. Jeśli gotowy wątek Tg , dla którego uruchomiona została procedura, ma wyższy priorytet niż wątek wykonywany Tw , to następuje wywłaszczenie. W przeciwnym przypadku wątek Tg trafia na koniec właściwej dla jego priorytetu kolejki wątków gotowych. W przypadku wywłaszczenia wątek wywłaszczony trafia najczęściej na koniec kolejki wątków gotowych, właściwej dla swojego priorytetu. Wyjątkiem jest przypadek, gdy wątek wywłaszczony nie wykorzystał jeszcze pierwszego kwantu czasu, wówczas trafia na początek właściwej dla jego priorytetu kolejki.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>