SO-1st-2.3-w4.tresc-1.0-Slajd29

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Procedury zarządzania wątkami gotowymi

Procedury zarządzania wątkami gotowymi


Realizacja szeregowania sprowadza się do wywołania jednej z dwóch procedur FindReadyThread lub ReadyThread .

Wywołanie FindReadyThread oznacza, że wątek wykonywany dobrowolnie zrzekł się procesora lub upłynął przydzielony mu kwant czasu. W związku z tym konieczne jest wybranie nowego wątku do wykonania.

Procedura ReadyThread uruchamiana jest dla konkretnego wątku, który wchodzi w stan gotowości lub któremu podwyższono priorytet, a jej celem jest zdecydować o dalszym losie tego wątku. Zależnie od wartości priorytetów, skutkiem wykonania procedury jest:

  • wywłaszczenie dotychczas wykonywanego wątku i wyekspediowanie na procesor wątku, dla którego uruchomiona została procedura, albo
  • umieszczenie wątku, dla którego została uruchomiona procedura, we właściwej dla jego priorytetu kolejce.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>