Pr-1st-1.1-m07-Slajd32

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Problemy związane z wyznaczaniem stanu globalnego

Problemy związane z wyznaczaniem stanu globalnego


Niestety, asynchroniczne środowisko rozproszone posiada znacząco utrudniające to zadanie cechy:

  • brak wspólnego zegara
  • asynchronizm przetwarzania
  • nieprzewidywalne czasy transmisji (opóźnienia komunikacyjne)

W wyniku tego otrzymane składowe stany lokalne procesów mogą być:

  • przestarzałe
  • niekompletne
  • odpowiadać konfiguracjom niespójnym – reprezentującym stany nieosiągalne, których wystąpienia zewnętrzny, idealny obserwator nigdy nie mógłby stwierdzić.

W tym kontekście jest jasne, że żaden lokalny, rzeczywisty proces dążący do wyznaczenia stanu globalnego przetwarzania rozproszonego nie może w ogólności wyznaczyć chwilowych wartości stanu. Proste i naturalne zwiększenie prędkości transmisji może oczywiście poprawić obraz stanu globalnego w sensie aktualności i kompletności, lecz nie jest wystarczające dla zapewnienia spójności.

Dodatkowym źródłem trudności przy ocenie obrazu stanu globalnego jest relatywizm obserwacji, istotny zwłaszcza przy współbieżnej konstrukcji obrazów przez wiele procesów. Nawet, gdy każdy z utworzonych obrazów jest spójny, mogą one się różnić na tyle, że procesy monitorujące mogą podejmować działania konfliktowe.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>