Pr-1st-1.1-m07-Slajd30

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Niedeterminizm przetwarzania rozproszonego

Niedeterminizm przetwarzania rozproszonego


Na slajdzie tym widzimy różne realizacje przetwarzania rozproszonego klient-serwer jako wynik nieprzewidywalnych czasów transmisji. Są na nim przedstawione dwa procesy użytkowe i , żądające realizacji usługi przez dwa serwery i . Proces jest przy tym repliką procesu . Przyjmijmy ponadto, że dla prawidłowego działania procesów użytkowych muszą one korzystać z obu serwerów w trybie wzajemnego wykluczania. Aby to osiągnąć, każdy z procesów i wysyła komunikaty zawierające żądania, odpowiednio do obu serwerów, w celu uzyskania wyłącznego do nich dostępu. Ponieważ zdarzenia wysyłania żądań są współbieżne, a kanały wnoszą nieprzewidywalne opóźnienia, żądania mogą dotrzeć do serwerów w różnej kolejności. Jeśli przyjmiemy jeszcze, że procesy i mogą kontynuować działanie dopiero po otrzymaniu potwierdzeń od oby procesów i , skutki niedeterminizmu transmisji mogą być bardzo istotne.

Na górnej części rysunku, w chwili (po zakończeniu przesyłania wszystkich wiadomości) został osiągnięty pewien stan . w którym proces może kontynuować działanie, a proces oczekuje na zwolnienie serwerów przez . Stan ten można uznać za poprawny. Natomiast w dolnej części rysunku widzimy osiągnięcie pewnego stanu , w którym proces otrzymał potwierdzenie od , a proces otrzymał potwierdzenie od . Dla każdego z procesów i z osobna, otrzymane potwierdzenia nie są wystarczające do kontynuacji działania i dalej zwolnienia potwierdzonych serwerów. Zauważmy też, że jeżeli inne, zewnętrzne w stosunku do , , i , procesy nie wymuszą na lub zwolnienia serwerów, to wówczas zarówno serwery jak i procesy żądające usług pozostaną trwale zablokowane. W rozważanym przykładzie, wykrycie wystąpienia stanu odpowiadającego trwałej blokadzie wszystkich procesów, miałoby na celu zainicjowanie specjalnych działań prowadzących do osiągnięcia stanu, w którym dalsze poprawne przetwarzanie byłoby możliwe.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>