Pr-1st-1.1-m07-Slajd15

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Odcięcie niespójne – przykład

Odcięcie niespójne – przykład


Odcięcia przedstawione na slajdzie nie są odcięciami spójnymi, co łatwo wykazać. Odcięcie zawiera , które jest zdarzeniem odbioru wiadomości wysłanej w wyniku zdarzenia . Tak więc zachodzi przyczynowa zależność między tymi dwoma zdarzeniami () podczas gdy nie należy do odcięcia . Zgodnie z twierdzeniem 7.5 odcięcie to nie reprezentuje więc żadnej spójnej konfiguracji.

Analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku odcięcia . W tym przypadku, zawiera ono zdarzenie odbioru wiadomości wysłanej w wyniku zdarzenia . Zachodzi więc, podobnie jak poprzednio, przyczynowa zależność między oraz ( ), podczas gdy zdarzenie nie należy do odcięcia .

Aby te odcięcia stały się odcięciami spójnymi, należy albo je poszerzyć o dodatkowo zdarzenia, albo pewne zdarzenia z nich usunąć. W przypadku odcięcia należałoby albo usunąć zdarzenie , albo dodać zdarzenie . W przypadku odcięcia , aby stało się ono odcięciem spójnym, należałoby poszerzyć je o zdarzenie , albo usunąć z niego zdarzenie .


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>