Pr-1st-1.1-m06-Slajd31

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Algorytm detekcji zakleszczenia dla modelu predykatowego (6)

Alg. detekcja zakleszczenia dla modelu predykatowego (6)

Jeżeli znacznik zostanie odebrany przez monitor inicjujący detekcję to podobnie jak w przypadku każdego innego monitora, aktualizowany jest lokalny zbiór procesów potencjalnie zakleszczonych i znacznik jest ewentualnie wstrzymywany zgodnie z omówionymi wcześniej zasadami. Następnie znacznik jest przesyłany dalej jeśli dopiero co zakończony obieg był pierwszym obiegiem znacznika w pierścieniu lub gdy zmienił się od ostatniej wizyty znacznika zbiór procesów potencjalnie zakleszczonych, który nie jest zbiorem pustym.

W przeciwnym wypadku, czyli gdy zbiór procesów potencjalnie zakleszczonych nie zmienił się podczas kolejnego obiegu znacznika proces inicjatora stwierdza że procesy znajdujące się w tym zbiorze są procesami zakleszczonymi. Oczywiście jeśli zbiór ten jest zbiorem pustym o zakleszczeniu nie może być mowy.

<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>