Pr-1st-1.1-m06-Slajd30

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Algorytm detekcji zakleszczenia dla modelu predykatowego (5)

Alg. detekcja zakleszczenia dla modelu predykatowego (5)

Po odebraniu znacznika proces, uaktualnia na podstawie danych w nim zawartych lokalny zbiór procesów potencjalnie zakleszczonych. Zauważmy, że znacznik przebywający i przetwarzany w monitorze jest natychmiast przesyłany dalej, gdy proces . W przeciwnym razie, wywoływana jest omówiona wcześniej procedura WaitUpdateProc. Jeśli spełnione zostaną warunki pozwalające na zakończenie przetrzymywania znacznika, to realizowane jest jego przesłanie do kolejnego monitora w pierścieniu.

<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>