Pr-1st-1.1-m05-Slajd04

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Nieformalna definicja problemu

Nieformalna definicja problemu

Jeżeli żądany zasób jest niezbędny dla kontynuacji działania, proces żądający musi czekać w stanie pasywnym aż do momentu nadejścia komunikatu potwierdzającego przydział lub zawierającego żądany zasób (obiekt). W przetwarzaniu rozproszonym może zatem w ogólności wystąpić sytuacja, w której wszystkie procesy pewnego niepustego zbioru procesów oczekują na wiadomości (potwierdzające na przykład przydział zasobów) od innych procesów tego właśnie zbioru. Stan taki nazywany jest zakleszczeniem rozproszonym (ang. distributed deadlock).

Wystąpienie zakleszczenia wstrzymuje trwale procesy zakleszczone i tym samym blokuje będące w ich posiadaniu zasoby. Jeśli więc stan taki nie zostanie wykryty i nie będą podjęte odpowiednie działania, to procesy zakleszczone i blokowane przez nie zasoby mogą spowodować wstrzymanie innych procesów, czy wreszcie doprowadzić do blokady całego systemu rozproszonego. Stąd też wynika znaczenie problemu detekcji zakleszczenia rozproszonego. Wobec asynchronizmu komunikacji i przetwarzania oraz braku wspólnego zegara, rozwiązanie tego problemu jest trudne i wymaga rozpatrzenia wielu subtelnych kwestii.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>