Pr-1st-1.1-m05-Slajd03

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Jak wiadomo, procesy tworzące przetwarzanie rozproszone komunikują się ze sobą za pomocą mechanizmu wymiany wiadomości, realizując wspólny cel przetwarzania. Przykładowo, procesy zarządzające elementami rozległej sieci komputerowej kooperują w celu efektywnego, niezawodnego i bezpiecznego rozdziału takich zasobów jak: bufory łączy komunikacyjnych, szerokość udostępnionego pasma transmisji, tablice wyboru trasy, tablice konwersji nazw itp. Tym samym, jedne procesy wysyłają komunikaty zawierające żądania przydziału pewnych zasobów, inne - w odpowiedzi - przesyłają ewentualnie komunikaty potwierdzające przydział żądanych zasobów.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>