Pr-1st-1.1-m04-Slajd39

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Algorytm Kearnsa, Campa i Ahuja (2)

Algorytm Kearnsa, Campa i Ahuja (2)

Procedura TryToDeliver to procedura odpowiedzialna za dostarczenie odebranej wiadomości aplikacyjnej do procesu. Przed wykonaniem tej czynności muszą zostać sprawdzone odpowiednie warunki, które mówią czy dostarczenie takie jest możliwe. Jeżeli odebrany pakiet był pakietem typu OF lub BF to należy sprawdzić czy została już dostarczona wiadomość bezpośrednio poprzedzająca wiadomość odebraną. W tym celu porównywane są odpowiednie wartości z pola pakietu i tablicy . Jeśli natomiast odebrany pakiet jest typu FF lub TF to przed jego dostarczeniem powinny zostać dostarczone wszystkie wiadomości z numerem sekwencyjnym mniejszym lub równym od wartości pola . W przypadku dostarczenia wiadomości do procesu fakt ten jest odnotowywany w tablicy zawierającej zbiory numerów sekwencyjnych wiadomości przekazanych do procesów aplikacyjnych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>