Pr-1st-1.1-m04-Slajd38

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Algorytm Kearnsa, Campa i Ahuja (1)

Algorytm Kearnsa, Campa i Ahuja (1)

W algorytmie tym używany jest jeden typ wiadomości. Jest to typ PACKET, który posiada cztery wspomniane wcześniej pola. Pierwsze z nich określa rodzaj przesyłanego znacznika, drugie zawiera numer sekwencyjny wiadomości, kolejne jest polem, w którym przesyłany jest numer sekwencyjny wiadomości bezpośrednio poprzedzającej i wreszcie ostatnie pole zawierające właściwą wiadomość aplikacyjną. Podstawowe zmienne wykorzystywane przez algorytm mają następujące znaczenie:

  • jest wiadomością aplikacyjną
  • jest zmienną reprezentującą pakiet przenoszący wiadomość
  • to wektor zbiorów pakietów oczekujących
  • jest z kolei wektorem numerów sekwencyjnych wiadomości ostatnio wysłanych
  • to wektor, który będzie zawierał numery sekwencyjne ostatnio wysłanych wiadomości, których nie można wyprzedzić
  • to z kolei wektor zbiorów numerów sekwencyjnych wiadomości ostatnio przekazanych aplikacji
  • reprezentuje zmienną typu logicznego, która oznacza status próby doręczenia wiadomości do procesu aplikacyjnego


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>