Pr-1st-1.1-m01-Slajd19

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Klasy zastosowań

Klasy zastosowań

Wyróżniamy następujące klasy zastosowań

  • Aplikacje wykorzystujące przetwarzanie rozproszone na wielu jednostkach obliczeniowych (ang. distributed supercomputing): bardzo duże i skomplikowane obliczeniowo problemy, wymagające dużej mocy CPU, pamięci, itd. ...
  • Aplikacje wymagające dużej przepustowości (ang. high throughput): technika wykorzystywania zasobów, które są dostępne w celu zwiększenia przepustowości
  • Aplikacje „na żądanie” (ang. on demand): zdalne zasoby zintegrowane z lokalnym przetwarzaniem, często przez ograniczony okres czasu
  • Aplikacje intensywnie przetwarzające dane (ang. data intensive): synteza nowych informacji z dużych wolumenów danych pochodzących z różnych źródeł
  • Aplikacje umożliwiające współpracę (ang. collaborative): wspieranie pracy grupowej umożliwiającej szybsze osiągnięcie założonych celów badawczych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>