Pr-1st-1.1-m01-Slajd18

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Skala przetwarzania

Skala przetwarzania

Biorąc pod uwagę skalę przetwarzania możemy podzielić systemy rozproszone na następujące grupy:

  • Systemy końcowe (ang. end systems): stosunkowo mała liczba komponentów dobrze zintegrowanych ze sobą, zaprojektowanych z myślą o wydajnej współpracy
  • Klastry (ang. clusters): zwiększona skala przetwarzania, konieczność zastosowania nowych algorytmów, zredukowana integracja pomiędzy elementami
  • Sieci intranetowe (ang. intranets): różnorodność, wiele centrów zarządzania, brak wiedzy o stanie globalnym
  • Internet: brak scentralizowanego zarządzania, rozproszenie geograficzne, międzynarodowy charakterem sieci


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>